С. В. Вишновецька, І. В. Новосельська Право соціального забезпечення України

Вишновецька, С. В., Новосельська, І. В.
Право соціального забезпечення України: навч.-метод. посіб.
для студ. юрид. спец. / С. В. Вишновецька, І. В. Новосельська. — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2009. — 320 с. — Бібліогр.: с.301–311.

переглянути книгу