ТРУДОВЕ ПРАВО (В СХЕМАХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ)

Трудове право (в схемах та визначеннях) : навч. посіб. /
Коваленко А. В., Юнін О. С., Савєльєва М. О. та ін. – Дніпро :
Видавець Біла К. О., 2017. – 166 с

переглянути книгу