ТРУДОВЕ ПРАВО

Трудове право : підручник / [О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко,
А.М. Слюсар та ін.] ; за заг. ред. О.М. Ярошенка. – 3‑тє вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – 544 с.

переглянути книгу