Т. А. КОЛЯДА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ТРУДОВЕ ПРАВО»

Коляда Т. А. Конспект лекцій з дисципліни «Трудове право» (для
студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання) видання 2-ге зі змінами /Т. А. Коляда ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 78 с

переглянути книгу