УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. /
С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська,
Т. М. Тарасенко. – Дніпро. : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 200 с.

переглянути книгу