Фізичне виховання. Співавт. О. Старинський http://192.162.132.48:5000/MyWeb/manual/zagalosvit/fizuchne_vuxovanna/Golovna/Golovna.htm

Фізичне виховання : посібник./  Відповід.укладач О.Мироненко – К.: НМЦ ВФПО, 2020. електронний ресурс