Ю. Л. Коваленко ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Коваленко Ю. Л. Конспект лекцій з курсу «Природоохоронне
законодавство та екологічне право» / Ю. Л. Коваленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 108 с.

переглянути книгу