Я. П. Дубініна СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Дубініна Я. П.
Система організації соціальних служб : методичні
вказівки до практичних занять для студентів
спеціальності 231 «Соціальна робота» / Я. П. Дубініна. – Одеса : Видавництво «Друк Південь», 2018. –
58 с.

переглянути книгу