Договір комерційної концесії – основа діяльності малого підприємництва. О.А.Ярем

 Ярем О.А. Договір комерційної концесії – основа діяльності малого підприємництва/О.А.Ярем//Materialy IX Miеdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2013”. Volume 11. Prawo.: Przemysl. Nauka i studia, 2013. – C. 87-90.

Переглянути публікацію

Аналіз Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” О.А.Ярем

  Ярем О.А. Аналіз Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” /О.А.Ярем, А.П.Ушко//Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства: матер. Міжнародної науково-практичної конференції, м.Суми, 19-20 травня 2016 року.- С.135-137

Переглянути публікацію