УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Збірник завдань для самостійної роботи та контролю знань

Управління персоналом: збірник завдань для самостійної роботи та контролю знань: навчальний посібник [Електронний ресурс] /
Г.Я. Глуха, С.Б. Холод, В.Є. Момот, О.А. Євтушенко, О.М. Литвиненко, В.Л. Пікалов – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 88 с.

переглянути книгу

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь,
А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна,
О. В. Середа; за заг. ред. О. М. Шубалого. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 404 с.

переглянути книгу

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРАКТИКУМ З НОТАРІАТУ»

Навчально – методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практикум з нотаріату» / Уклад.: Баранкова В.В., Гузе К.А., Колісник О.В., Коломієць Я.Л., Тимошевська І.П., Шутенко О.В., Білоус К.В.. – Х.: Національний юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2018.

переглянути книгу