ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН У КОЛЕДЖІ СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. С.Г. Бісік

Бісік, С.Г. Організація самостійної роботи при вивченні правових дисциплін у коледжі/С.Г. Бісік//Освіта. Технікуми, коледжі. – 2017. – №1-2. – С.100-102.

Переглянути публікації

Організація договірної роботи юридичною службою на підприємстві С.Г. Бісік

Переглянути публікації

Бісік, Світлана Гаврилівна Організація договірної роботи юридичною службою на підприємстві/Світлана Гаврилівна Бісік:  Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Nauka: teoria i praktyka  – 2011».  – 07 sierpnia 2011 roku po sekcjach: Prawo.- 92 str.

Форми організації двомовного навчання в університетах США. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Форми організації двомовного навчання в університетах США/ Л.В. Товчигречка// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.- Суми.: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2012.-№6(24).- С. 188-195.

Переглянути публікації

Застосування елементів двомовного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Застосування елементів двомовного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин/Л.В. Товчигречка// Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний виміри: матер. Всеукр. науково- практ. конфер. з міжнар. участю.-Суми, 2 квітня 2012 р.- С. 191-193.

Переглянути публікації

Вплив мовної політики США на розвиток двомовної освіти. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Вплив мовної політики США на розвиток двомовної освіти/ Л.В. Товчигречка// Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць.-К.:КНЛУ, 2012.-№38.- С. 86-89.

 

Переглянути публікації

Двомовні навчальні програми в системі освіти США. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Двомовні навчальні програми в системі освіти США/Л.В. Товчигречка//Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць.-К.:КНЛУ, 2010.-№41.- С. 66-69.

 

Переглянути публікації