Матеріали       Всеукраїнської        науково-практичної        Інтернет-конференції «Трансформація     освіти      в      умовах      діджиталізації      суспільства» 

Матеріали       Всеукраїнської        науково-практичної        Інтернет-конференції «Трансформація     освіти      в      умовах      діджиталізації      суспільства»      / укл. О. А. Єфременко.– Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2021. – 124 с.

переглянути

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції   «Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження  адаптивного   навчання   з   використанням   мікропроектів» 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції   «Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження  адаптивного   навчання   з   використанням   мікропроектів»   /  укл. О. А. Єфременко.– Суми: Коледж СНАУ, 2019.

переглянути

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз»

Матеріали        Всеукраїнської        науково-практичної       Інтернет-конференції «Трансформація   сучасної    освіти         в     умовах    пандемічних    загроз»   / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.

переглянути

Шумкова О.В., Шумкова В.І. Використання системи дистанційного навчання при проведенні наукових досліджень студентів

Шумкова О.В., Шумкова В.І. Використання системи дистанційного навчання при проведенні наукових досліджень студентів / О.В. Шумкова, В.І. Шумкова // Научные исследования: парадигма инновационного развития: сборник тезисов научных трудов Международной научной конференции (Братислава–Вена, «25» марта 2020 года). Международный научный центр развития науки и технологий, – 2020. –  С. 40-42.

переглянути

Шумкова В.І., Скляр Ю.Л. Особливості управління екологічною безпекою аграрних підприємств

Шумкова В.І., Скляр Ю.Л. Особливості управління екологічною безпекою аграрних підприємств / В.І. Шумкова, Ю.Л. Скляр // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». – Полтава. 2020. – С. 260-262.

переглянути

Шумкова В.І, Третьякова Ю.В. Детермінанти управління елементами комплексу екологічного маркетингу.

Шумкова В.І, Третьякова Ю.В. Детермінанти управління елементами комплексу екологічного маркетингу. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 5 (22). С. 116-120. Електронне наукове фахове видання Класичного приватного університету. URL: http:// pev.kpu.zp.ua/vyusk-5-22

переглянути

Shumkova V. Virtual Currencies and Cryptocurrencies in Ukraine: Trends in Their Introduction

Shumkova V. Virtual Currencies and Cryptocurrencies in Ukraine: Trends in Their Introduction. Investing in youth for a sustainable future: 5th International student congress, 4-5 October 2018, IBU Campus Skopje, Macedonia; [editor Dukica Pavlovikj]. – Skopje: International Balkan university, 2018. – p.39 – 44 (Македонія)

переглянути

Шумкова В., Шумкова О. Управління асортиментною політикою аграрного підприємства

Шумкова В., Шумкова О. Управління асортиментною політикою аграрного підприємства [Електроний ресурс] / В. Шумкова, О. Шумкова // Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 40-48.

переглянути