Роль мультимедійних засобів навчання у процесі формування білінгвістичних умінь студентів. Л.В. Товчигречка

 Товчигречка Л.В.

Роль мультимедійних засобів навчання у процесі формування білінгвістичних умінь студентів/ Л.В. Товчигречка//Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи: матер. Всеукр. науково-метод. конфер.-Суми.: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, .-С. 193-195.

Переглянути публікації

Билингвистические умения как элемент профессиональной культуры будущего педагога. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Билингвистические умения как элемент профессиональной культуры будущего педагога/Л.В. Товчигречка//Профессионально-педагогическая культура: проблемы воспитания учащейся и студенческой молодежи: матер. III Всерос. научно- метод. семинара.-Белгород.: Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко, 19-20 марта 2009 г .- С.195-198.

Переглянути публікацію