АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Н А ВЧАЛЬ НИЙ ПОСІБНИК/
За ред. доктора юридичних наук Т. €. Харитонової, професора І. І. Каракаша. – Одеса: «Юридична література», 2017

переглянути книгу