Р. Я. БУТИНСЬКА ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ КОЛЕКТИВНО-ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Бутинська Р.Я. Правовий статус учасників колективно-трудових
правовідносин: монографія. Львів: Видавництво «Растр-7», 2020. – 234 с

переглянути книгу