Практикум з навчальної дисципліни “Трудове право”

Практикум з навчальної дисципліни “Трудове право”: навч. посіб./кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. наук Т.М. Лежнєва. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 189 с.

переглянути книгу